Tidlig opsporing af sygdomstegn

EPOS har udviklet en ny AMU-uddannelse, der skal styrke social- og sundhedshjælpernes kompetencer inden for temaet kliniske indikatorer.

Kompleksiteten i opgaveløsningen i det kommunale sundhedsvæsen er øget. Opgaverne hos borgerne er mere komplekse, bl.a. pga. borgere i uforudsigelige forløb og borgere med flere diagnoser. Social- og sundhedshjælperen skal derfor kunne se flere tegn på ændret sundhedstilstand og kunne forholde sig til observationerne.

EPOS har gennem en analyse afdækket behovene for kompetenceudvikling og har udviklet en AMU-uddannelse, der svarer til arbejdspladsernes efterspørgsel.

Uddannelsen hedder ”Tidlig opsporing af sygdomstegn”. Den varer 5 dage og indeholder følgende:

  • Observationskompetence, herunder anatomi og fysiologi
  • Kombination af observationer
  • Begrunde observationer i forhold til borgerens sundhedstilstand
  • Identificere kliniske indikatorer
  • Fokus på funktionsevne og ernæringstilstand
  • Tværfagligt samarbejde

Find uddannelsesbeskrivelse mm. og se, hvor og hvornår uddannelsen udbydes

Se analyse af kompetenceudviklingsbehov

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at indtaste din e-mail-adresse her:

EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET (EPOS)
VESTERBROGADE 6D, 4. SAL - 1620 KØBENHAVN V - TLF. 3817 8290 - WWW.EPOS-AMU.DK - EPOS-AMU@SEVU.DK