Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen

Det accelererede patientforløb medfører flere nyopererede i hjemmeplejen. EPOS har udviklet en ny AMU-uddannelse, der skal styrke social- og sundhedsassistenternes kompetencer i forhold til postoperativ pleje og observation.

EPOS har gennem en analyse afdækket behovene for kompetenceudvikling og har udviklet en AMU-uddannelse, der svarer til arbejdspladsernes efterspørgsel.

Uddannelsen hedder ”Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen”. Den varer 3 dage og indeholder følgende:

  • Observation og pleje
  • Komplikationer – tryksår, blodpropper, nedsat tarmfunktion, tab af muskel- og knoglemasse og delir
  • Dokumentation
  • Handle hensigtsmæssigt i forhold til afvigelser
  • Betydning af at mindske brug af sonde og kateter
  • Forflytning af nyopererede
  • Tværfagligt samarbejde

Find uddannelsesbeskrivelse mm. og se, hvor og hvornår uddannelsen udbydes

Se analyse af kompetenceudviklingsbehov

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at indtaste din e-mail-adresse her:

EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET (EPOS)
VESTERBROGADE 6D, 4. SAL - 1620 KØBENHAVN V - TLF. 3817 8290 - WWW.EPOS-AMU.DK - EPOS-AMU@SEVU.DK