Lokalt samarbejde

De uddannelser, EPOS har udviklet, udbydes på godkendte social- og sund­hedsskoler, professionshøjskoler og AMU-centre over hele landet.
Uddannelsesinstitutionerne har nedsat lokale uddannelsesudvalg til at rådgive skolerne om udbud og udvikling af uddannelserne i lokalområdet. De lokale uddannelsesudvalg er sammensat af arbejdsmarkedets parter på samme måde som Underudvalgene (se "Organisation"). EPOS ser det som en vigtig opgave at have en løbende dialog med de lokale uddannelsesudvalg.

PDF_lille   Udvalgets brev af 20. juni 2007 til uddannelsesinstitutionerne om nedsættelse af lokale uddannelsesudvalg

Registrering af lokale uddannelsesudvalg

Udvalgenes sammensætning kan ses ved klik på "Medlemmer". Oplysningerne vedligeholdes af uddannelsesinstitutionerne selv via såkaldte "skoleadministratorer", som har fået tildelt log-in, der giver adgang til at registrere udvalg, der er tilknyttet deres egen institution.

Nye skoleadministratorer kan få tildelt log-in ved henvendelse til EPOS.

PDF_lille   Brev til uddannelsesinstitutionerne om registrering og godkendelse af lokale uddannelsesudvalg


Gå til registrering af medlemmer mv.

Augustseminar 2013

Augustseminaret 2013 blev afholdt d. 15.-16. august. Find materiale fra seminaret her.


Find uddannelse der passer til målgruppen

Her kan du se, hvilke uddannelser EPOS foreslår til de forskellige målgrupper.
F.eks. dagplejere, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og
­-​assistenter, portører, omsorgsmedhjælpere med flere.

Her kan du se alle uddannelser inden for de forskellige jobområder.

Her kan du læse om AMU's fleksible og favorable vilkår.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at indtaste din e-mail-adresse her:

EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET (EPOS)
VESTERBROGADE 6D, 4. SAL - 1620 KØBENHAVN V - TLF. 3817 8290 - WWW.EPOS-AMU.DK - EPOS-AMU@SEVU.DK