Om AMU

AMU er en forkortelse af ordet arbejdsmarkedsuddannelse. Loven om AMU blev vedtaget i 1960, og den betød, at arbejdsmarkedets parter fik et vidtgående selvstyre og et økonomisk grundlag for at lave erhvervsspecifikke uddannelser for ikke-faglærte arbejdere.

I 1994 blev AMU-loven udvidet til også at omfatte det offentlige område, og parterne på det amtskommunale område etablerede EPOS til at forestå udvikling af uddannelser til dette område.

Arbejdsmarkedsuddannelserne indtager en central placering i Danmarks uddannelsespolitiske målsætning om livslang læring på arbejdsmarkedet. De bidrager til at skabe et fleksibelt arbejdsmarked ved at give den enkelte mulighed for løbende at tilegne sig kvalifikationer og kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet.

Har du spørgsmål om AMU? Se Spørgsmål og svar hos Undervisningsministeriet.

 

Augustseminar 2013

Augustseminaret 2013 blev afholdt d. 15.-16. august. Find materiale fra seminaret her.


Find uddannelse der passer til målgruppen

Her kan du se, hvilke uddannelser EPOS foreslår til de forskellige målgrupper.
F.eks. dagplejere, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og
­-​assistenter, portører, omsorgsmedhjælpere med flere.

Her kan du se alle uddannelser inden for de forskellige jobområder.

Her kan du læse om AMU's fleksible og favorable vilkår.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at indtaste din e-mail-adresse her:

EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET (EPOS)
VESTERBROGADE 6D, 4. SAL - 1620 KØBENHAVN V - TLF. 3817 8290 - WWW.EPOS-AMU.DK - EPOS-AMU@SEVU.DK